Aqscert

“AQSCERT – synon te rritet ne boten e certifikimeve nderkombetare per te kontribuar ne menyre te pergjegjshme ne nje zhvillim te qendrueshem, duke mbajtur nje nivel te larte te kompetencave tekniko shkencore dhe te seriozitetit operativ ne sektoret lidhur me njeriun dhe mjedisin, si: bujqësi, ushqim, turizmem, territore, shërbime te trajnimit të individëve dhe bizneseve. “.

AQSCERT, është partneri juaj i biznesit në inspektime, certifikime dhe trajnime. Ne ofrojmë shërbime të certifikimit në fushën e cilësisë, energjise, mjedisit, sigurisë dhe produktit: angazhimi ynë është që të jemi gjithmonë perkrah jush për të përshtatur sistemin tuaj të biznesit apo produktit final me kerkesat e standardeve, që të sigurojnë në kohe qëndrueshmëri afatgjate, efikasitet dhe besueshmëri te faktorëve, që të rrisë fuqinë tuaj konkurrues në tregjet botërore.
AQSCERT u themelua në vitin 2009 si një organizem i certifikimit të cilësise, mjedisit dhe sigurise ne pune. Fale punes korrekte dhe kembengulese te ekipit te AQSCERT, tashme jemi shnderruar Lider ne kete sektor, si ne numer ashtu edhe ne prestigj. Nga eksperienca e fituar dhe serioziteti operativ, rrjedh  përgjegjësia e AQSCERT  drejt zonave të cilat kanë ndikim të fortë mbi njerëzit, mbi mirëqenien e tij dhe shëndetin e personit.