Akreditime

Akreditimet tona AQSCERT shpk, në Mars 2022 përfundoi me sukses ri-akreditimin e saj për certifikimin e sistemeve të menaxhimit sipas standardeve: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO0, ISO1, ISO 220 50001, ISO 22301, ISO 37001. Në shkurt 2023, AQSCERT srl akreditoi laboratorët e saj për teste mikrobiologjike, kimike, mjedisore dhe fiziko-mekanike mbi produktet e ndërtimit. Akrualisht eshte ne procesin e akreditimit per certifikimin e personelit sipas kerkesave te standardit ISO 17024.
Certifikatat e Akreditimit

Standardet ISO

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com