Cyber security

SIGURIA KIBERIKE, PRIORITET PËR ÇDO KOMPANI

Kompanitë duan të përfitojnë nga rritja e efikasitetit, fleksibiliteti i lartë dhe inovacioni i gjeneratës së ardhshme që ofron dixhitalizimi. Megjithatë, në dëm të tyre, shumë kompani nuk e kanë marrë mjaft seriozisht kërcënimin e sulmeve në internet. Një incident me malware ose ransomware mund të mbyllë biznesin në pak minuta dhe t’i kushtojë një organizate mijëra dollarë për ta rregulluar. Për më tepër, dëmtimi i reputacionit që rezulton nga një shkelje e sigurisë kibernetike, veçanërisht nëse përfshin të dhënat personale të klientëve, është shkatërrues.

SIGURIA KIBERNETIKE DHE DIGJITIZIMI JANË DY ANËT E TË NJËJTËS MEDALJE

Rritja e dixhitalizimit çon në një rritje të mundshme të rreziqeve që lidhen me sulmet kibernetike. Kjo është arsyeja pse çdo biznes duhet ta marrë seriozisht sigurinë kibernetike dhe të investojë në masa për mbrojtjen e pronës fizike dhe intelektuale. Për të siguruar nivelin më të mirë të mundshëm të mbrojtjes, siguria dixhitale duhet të “ngulitet” në çdo produkt, proceset e tij të biznesit dhe në çdo nivel organizativ, duke përfshirë zinxhirët e furnizimit global. Duke krijuar barriera efektive dhe të sigurta kundër kërcënimeve dhe sulmeve, kompanitë mund të fitojnë betejën kundër rreziqeve kibernetike. Mesazhi i përgjithshëm është i thjeshtë: investimi në sigurinë kibernetike u jep organizatave një avantazh konkurrues dhe u mundëson atyre të jenë liderë tregu në industritë e tyre përkatëse.

PSE INVESTONI NË SIGURINË KIBERNETIKE?

Bizneset nuk mund të mbështeten vetëm në mjetet bazë të sigurisë që vijnë me infrastrukturën dhe softuerin e TI-së. Sot, sulmet kibernetike janë më të sofistikuara, të synuara dhe më efektive se kurrë. Sigurimi i niveleve më të larta të sigurisë kibernetike kërkon një qasje gjithëpërfshirëse, holistike që jo vetëm mbron infrastrukturën fizike, harduerin e TI-së dhe aplikacionet, por gjithashtu edukon dhe fuqizon punonjësit për të siguruar që kërcënimet e sigurisë së të dhënave të minimizohen apo edhe të eliminohen. Investimi në infrastrukturën e sigurisë kibernetike, duke pasur politika dhe certifikime të sigurisë kibernetike të korporatave, dhe promovimi i ndërgjegjësimit të punonjësve u mundëson kompanive të minimizojnë në mënyrë proaktive kërcënimet. Duke mbrojtur të dhënat e klientëve, pronësinë intelektuale të korporatave dhe infrastrukturën kritike, kompanitë mund të planifikojnë me besim të digjitalizojnë biznesin e tyre dhe të përfitojnë plotësisht nga mundësitë që presin.

SIGURIA KIBERNETI I PËRSHTATUR SPECIFIKISHT NË NEVOJAT E INDUSTRISË TUAJ

Ekspertët e AQSCERT janë të specializuar në vlerësimin, trajnimin, auditimin dhe certifikimin e sigurisë kibernetike. Falë njohurive të tyre, ekspertët janë të disponueshëm për të kryer vlerësime të rrezikut të TI-së, trajnime për sigurinë kibernetike dhe për të kryer projekte të certifikimit të sigurisë; ekspertët tanë kanë ndihmuar me sukses kompanitë të përmirësojnë sigurinë e tyre kibernetike. Me një qasje të strukturuar ndaj shërbimeve të sigurisë kibernetike të zhvilluar falë përvojës shumëvjeçare, njohurive specifike të industrisë dhe ekspertizës rregullatore, AQSCERT ofron mbështetje për kompani nga sektorë të ndryshëm. Duke ndihmuar organizatat në përputhje me standardet globale të sigurisë, AQSCERT u ka siguruar klientëve të saj akses në tregjet anembanë botës.

ÇFARË ËSHTË SIGURIA KIBERNETIKE?

Sulmet kibernetike mund të ndikojnë në fusha të ndryshme të një kompanie, nga infrastruktura fizike te hardueri/softueri i IT, deri te vetë përdoruesit. Qëllimi i tyre është të marrin kontrollin dhe të prishin proceset e biznesit ose të vjedhin të dhënat e biznesit ose personale. Siguria kibernetike redukton ose eliminon këto kërcënime duke përdorur një sërë teknikash, duke përfshirë softuerin e sigurisë, monitorimin e ndërhyrjeve dhe kërcënimeve, kontrollin e aksesit dhe muret e zjarrit, dhe trajnimin e përdoruesve.

CILAT NGA KËRCËNIMET MBRON SIGURIA KIBERNETIKE?

 • Kërcënimet për infrastrukturën
  Infrastruktura kritike, si prodhimi i energjisë, transporti dhe telekomunikacioni, dikur ishin sisteme të pavarura. Sot ata janë më të ndërlidhur se kurrë dhe mbështeten në një rrjet lidhjesh interneti, serverësh dhe pajisjesh. E njëjta gjë vlen edhe për infrastrukturën industriale, si linjat e prodhimit dhe rrjetet e shpërndarjes. Duke hapur infrastrukturën për të shfrytëzuar aksesin/kontrollin në distancë dhe monitorimin në kohë reale përmes sistemeve të kontrollit industrial, ndërmarrjet janë një objektiv më i lehtë për sulmet e shpërndara të mohimit të shërbimit (DDoS). Sulme të tilla vërshojnë një server ose rrjet me trafik të padëshiruar interneti, i cili e mbingarkon shërbimin dhe e nxjerr atë jashtë linje.
 • Kërcënime ndaj pajisjeve dhe aplikacioneve të biznesit
  Pothuajse të gjitha pajisjet në një zyrë moderne janë të lidhura me rrjetin e korporatës IT: serverë, PC, laptopë, pajisje celulare, printera, fotokopjues dhe telefona. Edhe pjesa më e padëmshme e harduerit është e ekspozuar ndaj një sulmi kibernetik dhe, pasi të shkelet, mund t’u japë hakerëve akses në sistemet kritike. Gjithashtu, pavarësisht testimeve të gjera përpara lëshimit, dobësitë e softuerit janë të zakonshme. Nëse arnimet dhe përditësimet nuk instalohen rregullisht, hakerët mund të shfrytëzojnë aksesin në prapavijë të aplikacioneve, duke marrë me lehtësi dhe riprogramuar sistemet.
 • Kërcënimet për përdoruesit dhe të dhënat
  Shumica e përdoruesve identifikojnë lehtësisht emailet që ofrojnë pasuri të pallogaritshme si spam dhe zakonisht injorojnë tundimin. Megjithatë, çfarë ndodh kur vjen një email që duket se është nga HR me një kërkesë për të shkarkuar një skedar? Apo kur merrni një mesazh nga një klient potencial me një lidhje në një faqe interneti? Këto mesazhe mund të përbëjnë kërcënime sigurie duke përmbajtur spyware të fshehur, malware ose krimba kompjuteri. Ndërhyrësit replikojnë në heshtje veten në të gjithë rrjetin, duke ngadalësuar burimet, duke modifikuar ose fshirë skedarët, apo edhe duke transmetuar të dhëna jashtë vendit. Por kërcënimet ndaj të dhënave nuk kufizohen vetëm në sulmet kibernetike në rrjet. Humbja ose vjedhja e disqeve USB të pakriptuara, aksesi i paautorizuar në laptopë ose pajisje celulare kur përdoruesit janë në lëvizje, ose dërgimi i një emaili që përmban të dhëna te personi i gabuar mund të jenë të gjithë faktorë që çojnë në një shkelje të dëmshme të të dhënave.

KUSH fshihet PRAPA SULMEVE KIBERNETIKE?

Është e vështirë të identifikohen autorët e sulmeve kibernetike. Qëllimi i një hakeri është zakonisht të çaktivizojë rrjetet, të marrë faqet e internetit jashtë linje ose të fitojë akses në të dhëna të ndjeshme. Ndonjëherë hakerat motivohen nga përfitimi personal; Sulmet ransomware, për shembull, bllokojnë aksesin në një kompjuter ose rrjet dhe mund të zhbllokohen vetëm pasi të keni paguar një shpërblim. Herë të tjera, hakerët nxiten nga ankesat sociale ose një kauzë politike dhe i klasifikojnë aktivitetet e tyre si “hakktivizëm”, një lloj proteste në internet ose mosbindje civile.

SI I PARANDALON SIGURIA KIBERNETIKE SULMET?

Është shumë e rëndësishme që çdo sistem ose pajisje e lidhur të ketë një nivel të mirë sigurie kibernetike për t’u mbrojtur kundër çdo sulmuesi që përpiqet të fitojë akses të paautorizuar. Rezistenca e dobët e sigurisë kibernetike mund t’i lërë sistemet të prekshme ndaj sulmeve, me pasoja që mund të përfshijnë dështimin e shërbimit, humbjen financiare apo edhe kërcënimet personale të sigurisë. Sigurimi i mirë i sigurisë kibernetike është linja e parë e mbrojtjes kundër sulmeve dhe ndryshon shumë në formën e saj në varësi të llojit të kërcënimit. Këtu janë disa shembuj praktikë të sigurisë kibernetike:

 • Faktori njerëzor – Një kompani duhet të ketë një program trajnimi të fortë për sigurinë kibernetike për të siguruar që punonjësit të jenë në gjendje të njohin kërcënimet e mundshme.
 • Mbajtja e softuerit të përditësuar – Sigurohuni që të mbështeten përditësimet e rregullta të softuerit.
 • Secure by Design – Sigurohuni që siguria kibernetike është projektuar si parazgjedhje në sisteme, pajisje dhe softuer.
 • Testimi dhe auditimi – Kërcënimet e sigurisë kibernetike nuk zhduken kurrë, prandaj qëndrueshmëria e sigurisë kibernetike duhet të monitorohet dhe verifikohet vazhdimisht përmes testeve të bazuara në standardet e disponueshme dhe programe të personalizuara.
 • Certifikimi – Demonstroni një qasje të pjekur ndaj sigurisë kibernetike duke fituar një certifikim profesional specifik për industrinë.
 • Modelimi i kërcënimeve – Është e rëndësishme të kuptohet se ku qëndrojnë dobësitë, kështu që çdo sistem duhet të vlerësohet individualisht.

KËSHILLA TONA PËR SIGURINË E TIJ.

Këshilla të thjeshta për sigurinë kibernetike që mund të aplikoni sot për ta bërë biznesin tuaj më të sigurt nga sulmet kibernetike:

 • Mbroni jo vetëm organizatën tuaj, por edhe zinxhirët globalë të furnizimit dixhital, duke përfshirë furnizuesit e nivelit të dytë dhe të tretë.
 • Ndërtoni sigurinë kibernetike në produktet dhe shërbimet tuaja që në fillim. Miratoni parimin “siguria si parazgjedhje” duke përfshirë sigurinë kibernetike në fazën e projektimit të çdo produkti, shërbimi ose procesi themelor.
 • Duke rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e sigurisë kibernetike dhe rreziqet që lidhen me të, ju mund t’i përdorni punonjësit tuaj si një “firewall”. Trajnimi gjithëpërfshirës për punonjësit dhe të gjithë palët e interesuara është thelbësor për të shmangur dhe zbutur rreziqet kibernetike.
 • Merrni certifikimin e sigurisë kibernetike për produktet, shërbimet dhe proceset e biznesit. Rekomandohet fuqimisht kryerja e kontrolleve periodike, veçanërisht nga palët e treta. Këto mjete ndihmojnë në krijimin e një themeli të fortë të sigurisë kibernetike dhe u tregojnë klientëve dhe partnerëve se biznesi është i përgatitur mirë për t’u mbrojtur kundër sulmeve kibernetike.
 • Inkurajoni një kulturë aktive dhe pozitive për punonjësit që angazhohen në sigurinë kibernetike, si p.sh. duke marrë pjesë në shoqata të industrisë ose projekte publike-private të sigurisë kibernetike. Siguria kibernetike duhet të jetë një prioritet kryesor për menaxhimin dhe duhet të shpërndahet në të gjithë organizatën, pavarësisht nga madhësia ose vendndodhja.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com