Testime mikrobiologjike mjedisore

Laboratoret AQSCERT, sektori i mikrobiologjise ushqimore realizon testime te parametrave mikrobiologjik te mostrave mjedisore. Kompetenca teknike dhe eksperienca e specialisteve te laboratorit, e bejne laboratorin nje referim per monitorimin e parametrave mikrobiologjik te mostrave mjedisore, si dhe respektimin e kerkesave ligjore.  Aktiviteti I testimeve ne laboratorin AQSCERT perfshin te gjitha proceset qe nga marrja e mostres deri ne dorezimin e rezultateve duke perfshire sipas kerkeses se klientit edhe interpretime  mbi rezultatet.

Laboratori operon ne perputhje me kerkesat e standardit ISO/IEC 17025

4. Testime mikrobiologjike mjedisore

 • E coli
 • Listeria spp & Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • Maja dhe myqe
 • Staphylococcus
 • Koloni bakteriale
 • Enterobakteret
 • Koliforme
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Legionella
 • Clostridium perfringens
 • Streptococcus & enterococcus
 •  
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com