Auditim pale e II

“ Sistemet e menaxhimit janë thelbësore për suksesin e kompanive të vogla dhe të mëdha: ato ofrojnë kuadrin e politikave dhe proceseve që i lejojnë kompanitë të arrijnë objektivat dhe të zbusin rreziqet në fusha specifike dhe të marrin një avantazh konkurrues. Sistemet e menaxhimit konfirmojnë gjithashtu fokusin në menaxhimin efektiv dhe efikas të proceseve, motivimin e punonjësve dhe kënaqësinë e klientit. Kombinimi i këtyre faktorëve përfaqëson një sinjal të fortë besueshmërie për palët e interesuara.

AQSCERT, eshte nje organizem i akredituar per certifikimin e sistemeve te menaxhimit dhe me nje eksperience dhe kompetence te konoliduar ne treg, mbi realizimin e auditeve si pale e dyte dhe e trete.

AQSCERT ofron nje game te gjere te auditeve per klientet dhe palet e interesuara”.