Skema e certifikimit

AQSCERT eshte njorganizem i certifikimit te personelit I cili operon ne perputhje me standardin nderkombetar ISO 17024

– Auditor dhe Lead auditor te Sistemit tee Menaxhimit ISO 9001

–  Auditor dhe Lead auditor te Sistemit tee Menaxhimit ISO 14001

–  Auditor dhe Lead auditor te Sistemit tee Menaxhimit ISO 45001

–  Auditor dhe Lead auditor te Sistemit tee Menaxhimit ISO 22000

–  Auditor dhe Lead auditor te Sistemit tee Menaxhimit ISO 50001

–  Auditor dhe Lead auditor te Sistemit tee Menaxhimit ISO 27001

 • Grupi A: Pёrdorues/operues/ shfrytëzues të rezervuarёve/instalimeve tё GLN-sё me vёllim deri 13 m3 mbi/nёn tokё
 • Grupi B: Pёrdorues/operues/shfrytëzues të rezervuarёve /instalimeve tё GLN-sё me vёllim mbi 13 m3, mbi/nёn tokё
 • Grupi C: Pёrdorues/operues/ shfrytëzues të enёve/instalimeve nёn presion tё pajisjeve teknologjike dhe rezervuarёve tё ajrit
 • Grupi D: Pёrdorues/operues/shfrytëzues të kaldajave me avull dhe me ujё/vaj tё nxehtё
 • Grupi E: Pёrdorues/operues/shfrytëzues të enёve/instalimeve nёn presion kriogjenike
 • Grupi F: Pёrdorues/operues tëinstalimeve tё qendrave tё mbushjes dhe tё makazinimit tё bombolave me GLN
 • Grupi G: Pёrdorues/operues për shkarkimin dhe transvazimin sё cisternave automobilistike/ hekurudhore tё GLN dhe mallrave të rrezikshëm
 • Grupi GJ: Persona që kanë për detyre dhe përgjigjen për transportin e bombolave tё GLN-sё dhe instalimin e tyre tek konsumatori
 • Grupi A: Operatoret që kryejnë mirëmbajtjen e ashensorëve për pasagjerë dhe mallra
 • Grupi B: Operatoret që kryejnë modernizimin/modifikimin e  ashensorëve për pasagjerë dhe mallra
 • Grupi C: Operatoret që kryejnë instalimet e ashensorëve për pasagjerë dhe mallra
 • Grupi A : Personat qe përdorin pajisje/ impiante elektrike lidhur me sigurimin teknik elektrik të klasifikuar në Grupin I, II, III, IV dhe V
 • Grupi B: Instalues dhe mirëmbajtës të pajisjeve; impianteve dhe instalimeve elektrike të tensionit të ulët,( ITU)
 • Grupi C: Instalues të autorizuar për linjat ajrore ose nëntokësore me tension të lartë deri 30 Kv (përfshirë), Tipi 1
 • Grupi D: Instalues të autorizuar për linjat ajrore ose nëntokësore me tension të lartë mbi 30 kV, Tipi 2
 • Grupi E: Instalues të autorizuar për instalimet elektrike të tensionit të lartë me tension nominal jo më të madh se 30 kV, AT1;
 • Grupi F: Instalues të autorizuar Për instalimet elektrike të tensionit të lartë pa kufij tensioni, AT2
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com