Vende Vakante

AQSCERT është vazhdimisht në kërkim të talenteve të reja për të cilët organizmi ynë ofron mundësi për të punuar me standarte ndërkombëtare, multisektoriale dhe të ndërlikuara, në kushte të kënaqshme përfshirjeje.

Struktura AQSCERT

Strukturat tona jane te ndara ne 4 sektore:

–  Sektori i Certifikimit

–  Sektori i Inspektimit

–  Sektor i Trajnimeve

–  Laboratori

AQSCERT eshte gjithmone ne kerkim te specialisteve dhe teknike te fushave te ndryshme, me qellim qe ti beje pjese te grupit te saj. Te gjitha sektoret perbejne nje mundesi te mire ngritje profesionale dhe teknike.

Per te aplikuar per vende pune prane AQSCERT, mjafton te dergoni CV tuaj sebashku me dokumentacionin shoqerues te saj prane sektorit te zhvillimit, kerkimit dhe administrates dhe ai sebashku me stafin teknik te sektorve te tjere do te vleresoje mundesine e perzgjedhjes ne nje nga sektoret e AQSCERT.

 
 

AQSCERT ka hapur  proceduren e perzgjedhjes se stafit per  punesim ne strukturat e saj.

Pozicione vakante:

 1. Specialist në Sektorin  Administrativ.
 2. Specialist në laboratoret testues ( testime fiziko mekanike, kimike, mikrobiologjike).
 3. Specialist në Departamentin e Certifikimit te Sistemeve te Menaxhimit.

Pershkrimi i punes per specialist ne Sektorin Administrativ:

 • Te komunikoje me klientet aktual sipas procedurave te AQSCERT
 • Te promovoje aktivitetet e AQSCERT
 • Te pregatis raporte dhe dokumentacione mbi mbarvajtjen e punes
 • Te promovoje me ane te platformave elektronike aktivitetet programe te AQSCERT
 • Te komunikoje me palet e interesuara te AQSCERT mbi raportet, aktivitetet dhe te tjera  ne perputhje me rregulloret e AQSCERT.
 • Te arkivoje dhe ruaje dokumentacionet me origjine te jashtme te cilet menaxhohen prej saj.

Kriteret e punesimit:

 • Arsimi I larte
 • Te komunikoje lirshem Anglisht dhe Italisht
 • Te dije te perdore platformat elektronike sociale
 • Te jete e komunikueshme, te beje pune te pavarur dhe te dije te punoje ne grup.
 • Patente drejtimi mjeti

Personel per Laboratoret e saj ose Strukturen e Certifikimeve ISO per Sistemet e Menaxhimit.

Kriteret e punesimit:

 • Arsimi I larte ( në një nga deget inxhenierise:  mekanike-elektrike- mjedisor- kimike, dhe te ngjashme)
 • Te komunikoje lirshem Anglisht dhe Italisht ( minimale Italisht)
 • Te jete e komunikueshme, te beje pune te pavarur dhe te dije te punoje ne grup.
 • Perbën avantazh të jete i/e trajnuar për një nga standardet  ISO 9001/ ISO 17021/ ISO 17025  ose standardet te tjera per sistemet e menaxhimit.

Te interesuarit jane te lutur te dergojne CV e tyre ne adresen e emailit: [email protected]

PUNONI ME NE

AQSCERT është vazhdimisht në kërkim të talenteve të reja për të cilët organizmi ynë ofron mundësi për të punuar me standarte ndërkombëtare, multisektoriale dhe të ndërlikuara, në kushte të kënaqshme përfshirjeje. Gjithashtu punonjësit e saj, AQSCERT i stimulon me plane trajnimesh dhe karriera të orientuara drejt rritjeve të ndryshme profesionale dhe personale.

Eja dhe bashkohu me Grupin tonë!

  HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com