Test Laboratory

Laboratoret AQSCERT

Laboratorët AQSCERT, të cilat veprojnë në përputhje me ISO IEC 17025, kanë fituar nje përvojë të jashtëzakonshme në fushen e testimeve në një gamë shumë të gjerë të artikujve.Përmes testeve të kryera në laboratorët tanë, kompanitë mund të vlerësojnë sigurinë dhe besueshmërinë e produkteve të tyre.

1. Testimet mjedisore ->

 • Ujë
 • Ajër
 • Zhurmat
 • Mbetje
 • Bujqësore

2. Testime mikrobiologjike mjedisore ->

 • Koloni bakteriale ne ajer
 • Maja dhe myqe
 • Legionella
 • Clostridium

3. Testet kimike Ushqimore ->

 • Përmbajtja e yndyrnave
 • Karbohidratet
 • Proteinat
 • Hiri

3. Testimet mikrobiologjike ushqimore ->

 • E coli
 • Listeria spp
 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • Maja dhe myqe
 • Staphylococcu
 • Koloni bakteriale
 • Enterobakteret

5. Testime mbi materialet e ndertimit ->

 • Agregate
 • Asfalte
 • Bitumi
 • Beton I fresket
 • Beton I ngurtesuar
 • Cimento
 • Hekuri
 • Llac
 • Shkemb
 • Gjeoteknike
 • Pllaka prej betoni
 • Pllaka prej guri
 • Bordura betoni
 • Elementet e muratures
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com