Planet e Trajnimeve AQSCERT

Trajnimi është një aktivitet strategjik për cdo Organizëm meqënëse rritja e burimeve eshtë e rendësishme për suksesin e kompanive. Duke përkthyer kompetencat e veta teknike në trajtimet profesionale, AQSCERT propozon një kalendar të pasur me kurse trajnimi në fushën e Cilësisë,Shëndetit dhe Sigurisë, Mjedis dhe Përgjegjësise Sociale, Siguri Informaci dhe Siguri ne pune.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com