Misioni&Vizioni

“AQSCERT vepron ne fushen e certifikimeve nderkombetare per te kontribuar ne menyre te pergjegjshme ne zhvillimin e qendrueshem, duke ruajtur nje nivel te larte te kompetences tekniko-shkencore dhe seriozite operativ ne sektoret e lidhur me njeriun dhe mjedisin, agrokulturen, ushqimin, turizmin, terrritorin, trajnimin, dhe sherbimet  ndaj personave dhe ndermarrjeve”.

Misioni  perfaqeson aspiraten, stilin dhe vlerat me te cilat operon AQSCERT.

Aspirimi eshte gjithmone per persosmerine ,permiresimin ne vazhdimesi, per te shkuar me tej, tek inovacionet. Stili eshte zgjedhja e pergjegjesive ndaj njeriut dhe mjedisit, me pervoje si ne ofrimin e sherbimeve qe nga ana e tyre fuqizojne organizatat drejt konsumatorit, tregut, mjedisit, ashtu edhe ne cilesine e menyres qe operojne. Vlerat e vecanta jane te terhequra nga vete traditat: pergjegjesia dhe serioziteti qe jane ne ADN-ne e AQSCERT. Perfitojme nga kontributi i profesionisteve me te mire, duke formuar nje skuader te shkelqyer, duke zene gjithmone kuota te rendesishme te nevojshme ne kerkime dhe zhvillim, duke mos pranuar kurre  qe te ulin cilesine e vete operatorit.

Nga e gjithë kjo del se strategjitë e zhvillimit të AQSCERT, fokusohen në:

– Përmirësimin e efikasitetit dhe nivelit te cilësisë,

– Mbajtjen e udhëheqësinë,

– Perqendrimin në risi,

– Zhvillimin e ndërkombëtarizimit

– Forcimin e marrëdhënieve me partnerët dhe palët e interesuara,

– Trajtimin e konsumatorit si një i vetëm.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com