Testime të sigurisë elektrike

Laboratoret AQSCERT,  sektori i testimeve mbi sigurine elektrike realizon testime te parametrave te sigurise elektrike mbi produktet dhe materialet elektrike. Kompetenca teknike dhe eksperienca e specialisteve te laboratorit, e bejne laboratorin nje referim per kontrollin e sigurise elektrike te materialeve dhe produkteve elektrike , duke bere te mundur garantimin e sigurise  dhe cilesise ketyre produktve dhe materialeve si dhe respektimin e legjislacionit.  
Aktiviteti i testimeve ne laboratorin AQSCERT perfshin te gjitha proceset qe nga marrja e mostres deri ne dorezimin e rezultateve duke perfshire sipas kerkeses se klientit edhe interpretime  mbi rezultatet.

7. Testime të sigurisë elektrike

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com