News

UDHEZUES PER TRANZICIONIN ISO 27001-2013 në ISO 27001-2022

Tirane me 04/03/2023

ISO 27001:2022
UDHEZUES PER TRANZICIONIN ISO 27001-2013 në ISO 27001-2022

UDHËZUES GAP SIPAS ISO 27001

Tiranë me 04-03-2023

ISO 27001:2022
Dokument i UDHËZUES GAP sipas Standartit ISO 27001:2022

Njoftim mbi kerkimin e te dhenave!

Tirane me 28/06/2022

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com